Poradenstvo
zdarma

e-mail
telefón

Audit zmlúvAudit zmlúv je bezplatná služba, v ktorej Vám prinášame komplexný rozbor a posúdenie Vašich existujúcich zmlúv, ktoré ste uzatvorili v minulosti v oblasti:


  • úverov
  • poistenia
  • vkladov a investícii
  • sporenia a iné


Dôkladne posúdime Vašu životnú situáciu, Vaše potreby a možnosti a na základe týchto vstupov vypracujeme pre Vás individuálne optimálne riešenie.

Pomôžeme Vám pri výbere a efektívnom nastavení finančných produktov a nájdeme Vám vhodné riešenie ako minimalizovať poplatky a celkové náklady na existujúcich zmluvách.


Ako to funguje?.

1.

Dohodneme si s Vami stretnutie a porozprávame sa o Vašich potrebách a cieľoch.

.

2.

Bezplatne Vám spracujeme analýzu Vašich existujúcich zmlúv a pomôžeme Vám nájsť optimálne riešenie.

.

3.

Ukážeme Vám ako správnym nastavením finančných produktov ušetríte peniaze a zabezpečíte si všetky Vaše potreby a ciele.

.

4.

S výsledkom analýzy naložíte podľa Vášho uváženia.