Poradenstvo
zdarma

e-mail
telefón

O nás


Spoločnosť K | L financie vznikla 1. 5. 2016 s cieľom poskytovať komplexné finančné poradenstvo a sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností. Náš tím sa skladá z odborníkov, ktorí majú viac ako 20-ročné skúsenosti v oblasti úverov, životného a neživotného poistenia, sporenia, investovania a auditu zmlúv.

Našim cieľom je nájsť a pripraviť pre Vás, najlepšie riešenie v oblasti finančných služieb a realitnej činnosti, vrátane zabezpečenia kompletného servisu. Odbornosť, dôvera, diskrétnosť, osobná starostlivosť a angažovanosť je pre nás samozrejmosťou.
Náš tím
.

Ing. Katarína Kanderková

Certifikáty

Certifikát1 Certifikát2 Certifikát3 Certifikát4 Certifikát5 Certifikát6


Študovala som ekonómiu na Fakulte manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, absolvovala som rôzne kurzy zamerané na bankovníctvo, finančné poradenstvo a riadenie.

Viac ako 22 rokov som pracovala v Slovenskej sporiteľni, a. s. Bratislava. Počas profesionálnej kariéry som nadobudla rozsiahle vedomosti a skúsenosti v oblasti bankových a poisťovacích produktov, finančného poradenstva a riadenia a vedenia ľudí.

Absolvovala som odborné skúšky o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve v oblasti Poskytovanie úverov, Poistenie a zaistenie, Prijímanie vkladov, Kapitálový trh, Starobné dôchodkové sporenia, Doplnkové dôchodkové sporenie
.

Ing. Edita Lacková

Certifikáty

Certifikát1 Certifikát2 Certifikát3 Certifikát4 Certifikát5 Certifikát6


Po ukončení Ekonomickej univerzity, odbor Financie, som nastúpila v roku 1993 do Slovenskej sporiteľne, kde som pracovala až do roku 2015. Počas tohto obdobia som prešla rôznymi pracovnými pozíciami v retailovom a firemnom bankovníctve. S klientami som si vždy budovala dlhoročné vzťahy založené na dôvere, dodržiavaní sľubov a príjemnej komunikácii. V roku 2012 som si spravila pedagogické minimum a získala oprávnenie vyučovať odborné ekonomické predmety.

Absolvovala som odborné skúšky o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve v oblasti Poskytovanie úverov, Poistenie a zaistenie, Prijímanie vkladov, Kapitálový trh, Starobné dôchodkové sporenia, Doplnkové dôchodkové sporenie.
.

Mgr. Andrea Roncová

Certifikáty

Certifikát1 Certifikát2


Práca realitného a finančného špecialistu je pre mňa nielen tvrdou prácou, ale zároveň aj veľ-kým koníčkom. Trh nehnuteľností a financií sledujem už pár rokov a k tejto zaujímavej práci ma priviedla vlastná skúsenosť. Robiť správne rozhodnutia pri kúpe a predaji nehnuteľnosti a tiež ochrana života a majetku pri nepríjemných, neočakávaných udalostiach, je veľmi dôle-žité. Práve v týchto životných situáciách som zistila, že kvalitná odborná pomoc je nevyhnut-ná, preto svoju prácu robím rada a s plným nasadením.

Študovala som v Bratislave odbor učiteľstvo a pracovala som ako asistentka, kde som získala komunikačné zručnosti a základné vedomosti v oblasti finančného a realitného trhu.

Absolvovala som odborné skúšky o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve v oblasti Poskytovanie úverov, Poistenie a zaistenie.
.

Elena Pelechová

Certifikáty

Certifikát1 Certifikát2


Som veľmi rada, že po dlhšej pracovnej pauze môžem nadviazať na svoje trinásťročné skúsenosti v retailovom bankovníctve. Mojim hlavným predsavzatím je poskytovať kvalitné poradenstvo klientom s cieľom nájsť optimálne riešenie ich potrieb. Som toho názoru, že odbornosť a dôvera sú základnými predpokladmi pre túto prácu. Dôveru si budujem svojim serióznym prístupom so snahou objektívne riešiť individuálne potreby každého klienta. Nielen ja si myslím, že tím v ktorom pracujem je v Trenčíne najvyššou garanciou profesionality, odbornosti a dlhoročných skúseností v segmente finančného poradenstva. Absolvovala som odborné skúšky o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve v oblasti Poskytovanie úverov, Poistenie a zaistenie.